uggsk

 

 

Typicky sa demokrati spojili v strategických uzloch Ugg Boots Sand a diskutovali o tom, či ich budúcnosť leží v strede alebo vľavo. Mali by sa sústrediť predovšetkým na upscale voličov, ktorí zvyčajne kombinujú liberálne Ugg Boots No Fur spoločenské názory s miernymi až konzervatívnymi ekonomickými názormi? Alebo by sa namiesto toho mali sústrediť na voličov robotníckej triedy, ktorí sú často sociálni moderátori alebo konzervatívci, ktorí reagujú na odvolania zakorenené v ekonomickom populizme?

Dva umiernení Colorado demokrati, ktorí vyhrali tvárou v tvár republikánskej prílivu z roku 2010, vidia cestu z tejto dilemy.uggsk Kľúčom k filozoficky koherentnej krížovej koalícii, ktorú naznačujú, možno nájsť v rozsiahlej neistote nad stratou amerických pracovných miest zahraničným podnikom a potrebou obnoviť tradičné americké výhody vo vzdelávaní a inováciách. Ohio demokrat s pomerne odlišným ideologickým profilom, senátor Sherrod Brown, široko zdieľa ich názor.Sen.

Michael Bennet a guvernér John Hickenlooper sú stredom bývalých podnikateľov v Colorade, ktorí sa dobre vyrovnávajú s umiernenými a nezávislými.http://uggsk.nu/ V samostatných telefonických rozhovoroch uviedli, že voliči v okresoch pracovnej triedy v Ohiu a enklávy strednej triedy v Colorade môžu mať viac spoločného, ​​než politická pavilóna normálne dovoľuje.